Taka Higashino run 2 Moto X Freestyle

Taka Higashino scores an 87.66 in Moto X Freestyle at X Games Foz do Iguaçu 2013.